אודותינו

האתר נולד על מנת לאפשר לציבור נגישות למגוון מקורות מידע במקום אחד מסודר.

המידע באתר מגיע ממאגרי מידע חוקיים ופתוחים, כגון מאגרי מידע ממשלתיים ועוד.

 

The site was born to allow the public access to a variety of information sources in one place.

The information on the site comes from legal and open databases, such as government databases and more.

דילוג לתוכן